F:honeyfunnybunny

 

二转请注明守望

 

个人觉得这个东西对浩饭来说,郑浩浩所占的部分比例来说下完整版意义不大,等剪切版就好,按自己喜好选择下载^^

 

110515 MBC 섹션TV_신라면세점CF동방신기.bunny.tp           515M

 

Gokuai下载

 

 

 

 

下面这个版本压制有问题,会有花屏和跳帧,请不要下载

 

110515.섹션tv.동방신기.신라면세점CF촬영현장.op포함.[YUn].tp        521M