F:DC

 

二转请注明守望

 

这个视频DC上原视频是分段的,做了一个合并版出来,分段打包也上传了,下哪个看个人喜好了

 

[DC]110708 StayG Concert How Can I 2'57.flv             74M

 

分段打包下载          合并后视频下载        解压密码:EOU